Vær opmærksom på fristen for digitalisering af pantebreve og ejerpantebreve

Posted on September 2, 2014 · Posted in Nyheder
Da det danske tinglysningssystem blev digitaliseret i september 2009 blev der fastsat en frist på 5 år til at få konverteret de eksisterende papirpantebreve uden afgift samt få håndpantsætningsrettigheder i ejerpantebreve konverteret og tin…glyst som digitale dokumenter. Denne frist udløber den 8. september i år. Efter denne frist vil rettigheder i pantebreve fortabes såfremt pantebrevet ikke er blevet konverteret og man risikerer således at tabe sin ret overfor andre rettighedshavere og kreditorer. Det er derfor vigtigt at man senest den 7. september d.å. får konverteret papirbaserede pantebreve.For yderligere information om digitaliseringen af papirbaserede pantebreve anbefaler vi at læse mere her:

http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/Digitaliseringafpantebrev/Pages/default.aspx