Retssikkerhedspakke II stiller selskaber og fonde bedre i skattesager

Posted on May 17, 2016 · Posted in Nyheder

Skatteminister Karsten Lauriten offentliggjorde den 3. maj “Retssikkerhedspakke II” som blandt andet medfører at selskaber og fonde fremover vil kunne få omkostningsgodtgørelse ved anvendelse af sagkyndig bistand i skattesager, ligesom tilfældet tidligere har været for private. Dette stiller selskaber og fonde væsentligt bedre, idet det tidligere for selskaber og fonde ikke kunne betale sig at føre klagesager i forbindelse med skatter og afgifter, da udgiften til sagkyndig bistand hurtigt oversteg det beløb som sagen omhandlede.

Læs mere om Retssikkerhedspakke II her:
http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2016/maj/bred-enighed-om-ny-retssikkerhedspakke-med-skatteborgerne-i-centrum-1