Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Betingelser og priser.

Priserne på siden er vejledende og eksklusiv moms. Fastsættelse af prisen sker under hensyntagen til: opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse, behovet for specialviden ved opgavens løsning, det med sagen forbundne ansvar, tidspres og det opnåede resultat for klienten. Som udgangspunkt faktureres i henhold til de på siden oplyste priser.

Vores normale betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Vi udbeder os normalt et a-conto beløb ved en opgaves påbegyndelse.

Derudover henviser vi til vores ansvar.

Vejledende prisliste (under opdatering):

 • Aktieselskab (A/S): fra kr. 3.500,-
 • Anpartsselskab (ApS): fra kr. 2.500,-
 • Kommanditselskab (K/S): fra kr. 4.500,-
 • Filial af udenlansk selskab: fra kr. 3.500,-
 • Selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) Denne selskabstype kan ikke længere oprettes
 • Engelsk selskab (Ltd.): fra kr. 7.500,-
 • Malta selskab (Ltd.): fra kr. 12.500,-
 • Internationale Fonde (Foundations): fra kr. 22.000,-
 • Offshore selskab: Individuelle priser.
 • Rekonstruktionssager: Der faktureres efter medgået tid, der skal dog påregnes minimum 10 timer.
 • Timepris: kr. 1.500,-
 • Ved skattesager kan faktureres en højere timepris ud fa sagens kompleksitet og størrelse.

Vi tager forbehold for trykfejl samt prisstigninger som følge af den generelle prisudvikling.