Nyt Ejerregister for A/S, ApS, IVS og P/S

Posted on November 25, 2014 · Posted in Nyheder

Hvis den ændring af selskabsloven, der på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget, er trådt i kraft inden den 15. december i år så vil alle A/S, ApS, IVS og P/S herefter være forpligtede til at registrere deres ejere i “Ejerregistret”, hvis de ejer fem procent eller mere af selskabet. Ejerregistret vil hvis ændringen af selskabsloven træder i kraft være offentligt tilgængeligt fra sommeren 2015.

Læs mere her:

http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/830299/5