Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Malta selskaber.

Malta, et af Europas mindste lande, også skattemæssigt.
Først og fremmest er en af fordelene ved at stifte et selskab på Malta, de skattefordele Malta kan tilbyde, med en effektiv selskabsskat på ca. 5%. Malta har dermed en af de laveste skatteprocenter indenfor den Europæiske Union, landet lever samtidig op til OECDs standarder. Malta har således et godt internationalt ry og betragtes på alle måder som værende på “den hvide liste”.

Malta har været medlem af EU siden 2004 og har i dag godt 50.000 registrerede selskaber, men flere og flere får øjnene op for Maltas gunstige forhold.

Selskaber registreres på 48 timer
Registreringsmyndigheden på Malta, svarende til Erhvervsstyrelsen i Danmark, MFSA (Malta Financial Service Authority), færdig registrerer nye selskaber indenfor 48 timer.

Yderligere fordele ved Malta
Engelsk er officielt sprog på Malta og maltesisk ret er baseret på det engelske retssystem og retstradition, Common Law. Malta har derudover en lang og stolt tradition som europæisk retssamfund, helt tilbage til korsridderne.

Det maltesiske banksystem er både solidt og velfungerende, hvilket også ses ud af at Malta i stigende grad får karakter af finanscentrum.

Et maltesisk selskab bliver oprettet som aktieselskab der benævnes Ltd. eller Limited ligesom engelske aktieselskaber. Aktiekapitalen skal udgøre minimum EUR 1200,- heraf er det dog kun EUR 240 der skal indbetales ved selskabets oprettelse.

Er man i besiddelse af en større opsparing vil det være oplagt at oprette en fond på Malta, da maltesiske fonde er særdeles attraktive både pga. af gunstige regler og det gunstige finansielle klima.

Stiftelse af et maltesisk selskab (Ltd.) koster fra kr. 12.500,-
Stiftelse af en maltesisk fond (Foundation) koster fra kr. 22.000,-

Kontakt os for bestilling eller yderligere information