Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.).

BEMÆRK: Pr. 1. januar 2014 er det ikke længere muligt at stifte nye S.M.B.A. selskaber som følge af ændringerne vedtaget ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

Eksisterende S.M.B.A. selskaber kan dog stadig deltage i en fusion eller en spaltning.
Som alternativ til S.M.B.A. selskaberne kan der pr. 1. januar 2014 i stedet stiftes IVS selskaber.

 

På trods af en del nye reguleringer er SMBA selskaber stadig i dag en meget attraktiv selskabsform for mindre virksomheder med flere deltagere, eller i forbindelse med selskabskonstruktioner, hvor der kan indgå danske og udenlandske selskaber. SMBA står for selskab med begrænset ansvar, og beskattes på samme måde som aktie- og anpartsselskaber.

SMBA selskaber udmærker sig dog ved, at der ikke er noget kapitalkrav for stiftelse. Der skal således ikke indskydes 80.000 kr., som der skal for at oprette et ApS. Derudover har mindre SMBA selskaber heller ikke pligt til at udarbejde årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom der heller ikke er pligt til at bruge revisor.

Derudover er der også en række fordele, der opnås, fordi der ikke er nogen avanceret lov, der regulerer denne type selskaber. Derfor er mulighederne for at tilpasse selskabet til egne behov er langt større end for aktie- og anpartsselskaber. SMBA selskaber kan derfor med fordel benyttes som holding selskaber.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at SMBA selskaber bør tilpasses til den enkelte kundes ønsker og behov. Ved oprettelse af SMBA selskaber indgår der derfor en del rådgivning, ca. 2-3 timer, tilpasning af vedtægter og stiftelsesdokumenter samt ansøgning om evt. momsregistrering.

SMBA selskaber kan med stor fordel også anvendes i større selskabskonstruktioner, hvor der også kan indgå ApS eller A/S. Sagsbehandlingstiden ved stiftelse afhænger af Erhvervsstyrelsen, der behandler registreringen som en selskabssag. Aktuel sagsbehandlingstid kan ses her.

Stiftelse af S.M.B.A. fra kr. 4.500,-

Kontakt os for bestilling eller yderligere information