Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Filial af udenlandsk selskab.

Et udenlandsk selskab kan, via en filial i Danmark, operere her i landet på lige vilkår med danske aktie- og anpartsselskaber, men uden de ulemper der ofte relaterer sig til disse selskaber. En dansk filial af et udenlandsk selskab får tildelt et dansk CVR nummer præcis som andre danske selskaber. Det er derfor vores ambition, at kendskabet til de europæiske muligheder udbredes, så skatteydere i Danmark i langt højere grad anvender de muligheder, der er forbundet med at være EU-borger.
De samme fordele findes for anvendelsen af internationale selskaber udenfor EU’s grænser.

Stiftelse af en dansk filial af et udenlandsk selskab
En filial skal ikke have aktie- eller anpartskapital, da den er en integreret del af det udenlandske hovedselskab. Reglerne for filialer af udenlandske selskaber findes i Selskabslovens kapitel 19.
Som udgangspunkt er det kun udenlandske aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditaktieselskaber, der kan benytte adgangen til at drive virksomhed i Danmark gennem en filial. Det vil sige udenlandske selskaber, der i hjemlandet er organiseret i en form, som er direkte sammenlignelig med de tilsvarende danske selskabsformer.

Et udenlandsk selskab har pligt til at anmelde en filial til Erhvervsstyrelsen, hvis det vil drive virksomhed direkte i Danmark. Filialen må ikke starte med at drive erhvervsvirksomhed før anmeldelsen er sket.

Det er en betingelse, at filialens formål falder ind under hovedselskabets formål.

Lande der kan benyttes
Kun udenlandske selskaber fra lande, hvor danske selskaber har den samme mulighed for at drive erhvervsvirksomhed gennem en filial, kan stifte en filial i Danmark. På denne baggrund kan alle selskaber, der hører hjemme i et EU- eller EØS-landene samt USA, Estland eller Australien, stifte en filial i Danmark. Selskaber der hører hjemme i andre lande, må indsende en gensidighedserklæring.

Offshore lande og andre lande
Normalt anbefaler vi, at hvis man ønsker at operere i Danmark via et offshore selskab sker det mest fordelagtigt via et EU selskab (typisk et engelsk Ltd. eller Malta selskab), som stifter en filial i Danmark.

Sagsbehandlingstiden ved stiftelse afhænger af Erhvervsstyrelsen, der behandler registreringen som en selskabssag. Aktuel sagsbehandlingstid kan ses her.

Etablering af en dansk filial til et eksisterende udenlandsk selskab koster fra kr. 3.500,-

Kontakt os for bestilling eller yderligere information