Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Anpartsselskab (ApS).

Et anpartsselskab (ApS) er kendetegnet ved at aktionærerne ikke hæfter for selskabets forpligtelser jf. Selskabsloven, der skal dog indskydes mindst DKK 50.000,- som aktiekapital. Denne aktiekapital er selskabets formue og kan ikke trækkes ud af selskabet af aktionærerne (aktionærlån).

Kapitalen kan indskydes enten kontant eller som andre værdier f.eks. fast ejendom, driftsmidler eller lignende, i dette tilfælde skal der dog medvirke enten en statsautoriseret eller registreret revisor eller en særlig vurderingsmand, der skal vurdere værdien af de værdier. som der indskydes i selskabet.

Krav til anpartsselskabet og dets ledelse
Et ApS skal ledes af en direktion og/eller en bestyrelse. Direktionen kan bestå af en eller flere direktører, og bestyrelsen kan ligeledes bestå af en eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Et anpartsselskab skal have et bogholderi, der føres i overenstemmelse med bogføringsloven, og der er ligeledes krav om udarbejdelse af et årsregnskab, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen jf. årsregnskabsloven.

Et anpartsselskab kan både stiftes og ejes af både danske og udenlandske personer og/eller selskaber, det kan derfor være en fordel at kombinere et dansk ApS med enten et europæisk selskab eller et offshore selskab.

Stiftelse kan ske via Erhvervsstyrelsens lynservice, hvilket i praksis betyder at registrering af selskabet normalt kan ske fra dag til dag.

Ved kontant stiftelse af et ApS kan vi tilbyde stiftelse fra kr. 2.500,-

Kontakt os for bestilling eller yderligere information.