Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Aktieselskab (A/S).

Et aktieselskab er kendetegnet ved at aktionærerne ikke hæfter for selskabets forpligtelser jf. Selskabsloven. Selskabskapitalen i et A/S skal mindst udgøre DKK 500.000,- som er aktiekapitalen. Denne aktiekapital er selskabets formue og kan ikke trækkes ud af selskabet af aktionærerne (aktionærlån).

Aktiekapitalen i et A/S kan tegnes enten kontant eller ved indskud af værdier f.eks. fast ejendom, driftsmidler eller lignende. Ved kontant indskud kan man jf. Selskabsloven nøjes med at indbetale 25% af kapitalen (altså DKK 125.000,-), indskyder skylder herefter selskabet den resterende del og hæfter for denne indtil den er betalt.

Aktieselskabet og bestyrelse
Aktieselskabet ledes af en bestyrelse og en direktion, hvoraf bestyrelsen skal have minimum 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og det er bestyrelsen, der ansætter direktionen der skal varetage den daglige ledelse.

Et aktieselskab skal have et bogholderi, der føres i overensstemmelse med bogføringsloven, og der er ligeledes krav om udarbejdelse af et årsregnskab, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen jf. årsregnskabs-loven.

Et aktieselskab kan både stiftes og ejes af både danske og udenlandske personer og/eller selskaber, det kan derfor være en fordel at kombinere et dansk A/S med enten et europæisk selskabeller et offshore selskab.

Stiftelse kan ske via Erhvervsstyrelsens lynservice, hvilket i praksis betyder at registrering af selskabet normalt kan ske fra dag til dag.

Ved kontant stiftelse af et A/S kan vi tilbyde stiftelse fra kr. 3.500,-

Kontakt os for bestilling eller yderligere information